SELECTIE

Als je zes maanden met elkaar opgescheept zit, is het belangrijk dat iedereen goed in de groep ligt. Daarom geldt voor School at Sea een selectie.

De selectie is bedoeld om je kennis te laten maken met de andere kandidaten en de praktijk van de visie van School at Sea. We kijken naar hoe de groep onderling met elkaar omgaat, naar je motivatie en bespreken je eventuele twijfels.

Om in aanmerking te komen voor een plaats aan boord, zal je aan de selectie moeten deelnemen. Voor deelname wordt je uitgenodigd na aanmelding en deelname aan het Fundraising Traject.

SELECTIE

Als je zes maanden met elkaar opgescheept zit, is het belangrijk dat de groep goed met elkaar kan opschieten. Daarom houdt School at Sea een selectie.

De selectiedagen zijn bedoeld om je kennis te laten maken met de andere kandidaten en je kennis te laten maken met de praktijk van de visie van School at Sea. We kijken naar je functioneren in een groep, je motivatie en helpen je met je eventuele twijfels.

Om in aanmerking te komen voor een plaats aan boord, zal je aan de selectie moeten deelnemen. Voor deelname aan de selectie wordt je uitgenodigd.